Tuesday, December 10, 2013

Best Practices Manual on Democracy Education

Ардчиллын боловсролын шилдэг туршлага гарын авлагыг дэлхийн өнцөг булан бүрт хийгдсэн кейс судалгааны дагуу Өмнөд Африкийн ардчиллын боловсролын шинжээч David McQuoid-Mason болон Канадын сургалтын мэргэжилтэн Matthew Hiebert нарын танилцуулах хамтын бүлэг UNDEF-ийн ардчиллын боловсролын санаачлагын санхүүжилттэйгээр хийжээ.

No comments:

Post a Comment