Tuesday, December 10, 2013

Education Methodology for Nomads

Academy of Political Education (Mongolia):
Education Methodology for Nomads
By: Damba Ganbat, Mongolia

Best Practices Manual on Democracy Education

Ардчиллын боловсролын шилдэг туршлага гарын авлагыг дэлхийн өнцөг булан бүрт хийгдсэн кейс судалгааны дагуу Өмнөд Африкийн ардчиллын боловсролын шинжээч David McQuoid-Mason болон Канадын сургалтын мэргэжилтэн Matthew Hiebert нарын танилцуулах хамтын бүлэг UNDEF-ийн ардчиллын боловсролын санаачлагын санхүүжилттэйгээр хийжээ.